Wszystkie treści zamieszczone w serwisie STRUKTURA - Planowanie Przestrzenne, GIS, z wyłączeniem dokumentów planistycznych, do których prawa posiadają podmioty je zamawiające, objęte są licencją:

Creative Commons License (CC BY-SA 3.0)
Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
STRUKTURA - Planowanie Przestrzenne, GIS; autorzy: Katarzyna Łukowicz i Jaromar Łukowicz licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Warunki wychodzące poza zakres tej licencji umieszczone są na stronie: http://www.struktura.eu/licence/AdditionalRestrictions.html.
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States License.
STRUKTURA - Planowanie Przestrzenne, GIS by Katarzyna Łukowicz and Jaromar Łukowicz is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.struktura.eu/licence/AdditionalRestrictions.html.